Konserwacja Nieruchomości i Serwis techniczny

 

Mając odpowiednie narzędzia, wiedzę fachową oraz wieloletnie doświadczenie w branży i odpowiedzialnym zarządzaniu nieruchomościami, z przyjemnością oferujemy naszym Klientom kolejną kompleksową usługę – serwis techniczny nieruchomości. Wiedząc, jak ważne jest bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektów oraz szybka reakcja w razie zgłaszania jakichkolwiek usterek, zapewniamy modele współpracy idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań właścicieli lokali oraz samych najemców czy użytkowników.

Model stacjonarny - zespół dedykowany

Do realizacji usług możliwe jest wykorzystanie stacjonarnego zespołu dedykowanego do danego obiektu lub grupy obiektów. Zespół taki przeważnie jest wyłącznie przeznaczony do obsługi danego projektu i standardowo składa się z Kierownika Technicznego sprawującego nadzór nad realizacją usług technicznych w obiekcie i wspomagającego w razie potrzeby pracę techników, pracującego w wymiarze pełnego etatu lub jego części oraz Techników, pracujących w pełnym lub częściowym wymiarze etatu każdy.
Etatyzacja zespołu jest definiowana po zliczeniu czasu pracy techników wszystkich wymaganych czynności (inspekcje, przeglądy, drobne naprawy, usługi złotej rączki w określonym limicie tygodniowo) przy uwzględnieniu udziału zewnętrznych serwisów specjalistycznych, w tym gwarancyjnych. Zakładamy wsparcie podwykonawców, w tym naszych serwisów mobilnych, którzy standardowo są zawarci w cenie ryczałtowej oraz całodobowego wsparcia Help Desk. Poza godzinami przebywania w obiekcie Kierownik Techniczny będzie dostępny pod wskazanym numerem telefonu.
W zależności od uzgodnień model uwzględnia lub nie zastępstwa na czas nieobecności Techników z uwagi na urlopy lub choroby. Kierownik Techniczny w trakcie nieobecności będzie zastępowany przez Koordynatora Serwisu Technicznego.
Od uzgodnionego harmonogramu obecności Techników mogą występować odstępstwa spowodowane wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi. W szczególności dotyczy to czynności serwisowych, które muszą zostać wykonane wieczorami lub w weekendy ze względu na uciążliwość dla najemców lub mieszkańców.
Ponadto przez 24h na dobę przez 365 dni w roku zapewniamy dyżur naszego Help Desku i możliwy przyjazd dyżurującego technika zespołu stałego lub zespołu interwencyjnego w razie potrzeby – dodatkowe wizyty będą płatne.
Model stacjonarny - zespół dedykowany
Deklarujemy pełna elastyczność w realizacji rzeczywistego kształtu harmonogramu.
Do realizacji usług możliwe jest wykorzystanie mobilnych zespołów technicznych o różnych specjalizacjach. Zespoły będą wizytować obiekt zgodnie z ustalonym harmonogramem. Będą one uzupełniane przez specjalistyczne serwisy zewnętrzne współpracujące z Synertech Sp. z o. o. Także i tu zostanie wyznaczony Kierownik Techniczny sprawujący nadzór nad realizacją usług technicznych w obiekcie i wspomagający w razie potrzeby pracę techników.

Od uzgodnionego harmonogramu obecności Techników mogą występować odstępstwa spowodowane wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi. W szczególności dotyczy to czynności serwisowych, które muszą zostać wykonane wieczorami lub w weekendy ze względu na uciążliwość dla najemców lub mieszkańców. Deklarujemy pełna elastyczność w realizacji rzeczywistego kształtu harmonogramu

Ponadto przez 24h na dobę przez 365 dni w roku zapewniamy dyżur naszego Help Desku i możliwy przyjazd dyżurującego technika zespołu stałego lub zespołu interwencyjnego w razie potrzeby – dodatkowe wizyty będą płatne.

Serwisy specjalistyczne

W zależności od ustaleń oferta w cenie ryczałtowej może uwzględniać lub nie koszty przeglądów wykonywanych przez zewnętrzne serwisy specjalistyczne Dodatkowo Synertech Sp. z o. o. będzie odpowiedzialny za koordynację i niezbędną współpracę z tymi serwisami.

Wezwania interwencyjne Help Desk

W przypadku wystąpienia awarii wyposażenia obiektu Synertech Sp. z o. o. zagwarantuje dostępność pomocy technicznej. W tym celu przekaże kontakt do swojego Help-Desk dostępnego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku.

Zadaniem Help-Desk jest niezwłoczna reakcja i/lub przekazanie zgłoszenia do odpowiednich służb w danym rejonie oraz przeprowadzenie i monitorowanie prac związanych z powstrzymaniem awarii oraz zabezpieczeniem Obiektu przed jej skutkami. Zapewniamy przybycie zespołu mobilnego w czasie nie dłuższym niż 2 h od zgłoszenia o każdej porze.

W pierwszej kolejności w stan gotowości zostanie postawione pogotowie techniczne Synertech Sp. z o. o. W przypadku awarii wykraczającej poza obszary naszych kompetencji wzywane są służby miejskie lub pogotowie specjalistyczne zgodnie z ustalonymi procedurami za zgodą Klienta.

Koszty związane z interwencją awaryjną Synertech Sp. z o. o. zostaną rozliczone według uzgodnionych odrębnych stawek, a w przypadku dodatkowych kosztów związanych z koniecznymi pracami dotyczącymi powstrzymania awarii na podstawie refaktury lub sporządzonego kosztorysu.

Serwis techniczny nieruchomości

Mając odpowiednie narzędzia, wiedzę fachową oraz wieloletnie doświadczenie w branży i odpowiedzialnym zarządzaniu nieruchomościami, z przyjemnością oferujemy naszym Klientom kolejną kompleksową usługę – serwis techniczny nieruchomości. Wiedząc, jak ważne jest bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektów oraz szybka reakcja w razie zgłaszania jakichkolwiek usterek, zapewniamy modele współpracy idealnie dopasowane do potrzeb i oczekiwań właścicieli lokali oraz samych najemców czy użytkowników.

Kompleksowy serwis techniczny nieruchomości

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wystarczy jedynie „zarządzać” nieruchomością czy tylko monitorować bieżący stan. Najważniejsze w oferowaniu technicznej obsługi nieruchomości jest podejmowanie błyskawicznych działań, kiedy są one wymagane.

Sukcesywnie i rzetelnie monitorujemy stan nieruchomości, na bieżąco likwidując wszystkie nieprawidłowości w ramach konserwacji technicznej budynków w Warszawie. Przyglądamy się konstrukcji budynku, ale też wszystkim znajdującym się wewnątrz instalacjom, w tym instalacjom wodno-kanalizacyjnym oraz elektrycznym. Przygotowujemy lokale do obowiązkowych przeglądów technicznych budynków w Warszawie, a następnie przeprowadzamy je, dbając o drobiazgowe sporządzenie niezbędnej dokumentacji.

Poza przeprowadzaniem wymaganych prawem, okresowych przeglądów technicznych budynków w Warszawie, zajmujemy się również bieżącymi naprawami poszczególnych elementów instalacji znajdujących się w obiekcie oraz usterkami w częściach użytkowanych wspólnie. Serwis techniczny nieruchomości obejmuje przyjazd na zgłoszenie w możliwie najkrótszym czasie, naprawę lub niezbędną wymianę uszkodzonych części. Zakup części zamiennych i ich montaż leży w gestii naszych pracowników. Dbając o najwyższą jakość usług, wybieramy jedynie zamienniki najlepszej jakości, znanych producentów. Dlatego wszelkie prace serwisu technicznego nieruchomości oraz wchodzące w zakres technicznej obsługi nieruchomości objęte są naszą gwarancją.

Na życzenie indywidualnych najemców oferujemy usług złotej rączki – kompleksowe, solidne, wykonane przez wykwalifikowanych pracowników naszej firmy.

Konserwacja nieruchomości w Warszawie

Jako lider w kompleksowych zarządzaniu nieruchomościami, gwarantujemy usługi konserwacji nieruchomości w Warszawie oraz serwis techniczny nieruchomości zawsze na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasi Klienci śpią spokojnie, wiedząc, że czuwają nad nimi prawdziwi specjaliści w zakresie technicznej obsługi nieruchomości, a w sprawach nieco mniejszej wagi zawsze mają możliwość skorzystania ze wspomnianej wyżej usługi złotej rączki.

Napisz lub zadzwoń

Biuro Obsługi Klienta


ul. Słowicza 45a
02-170 Warszawa.. PL
tel. 502-301-073
NIP: 521 35 79 340
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Synertech Sp. z o. o.