Warszawa Polska

Zakres usług

Synertech Sp. z o. o. oferuje i wykonuje następujące usługi: modernizacje, przebudowy i nowe projekty w zakresach zawartych w wymienionych instalacji.
 • MODEL USŁUG
 • Model stacjonarny - zespół dedykowany
 • Model niestacjonarny - zespoły mobilne
 • Serwisy specjalistyczne
 • Wezwania interwencyjne – Help Desk
 • Prace dodatkowe
 • Materiały eksploatacyjne i części zamienne
 • Zarządzanie Obiektami
Usługi

Nasze Usługi

 • Synertech Sp. z o. o. oferuje i wykonuje następujące usługi:

  1. Kompleksowe techniczne zarządzanie obiektem
  2. Bieżące utrzymanie nieruchomości
  3. Przeglądy okresowe wymagane przez prawo i dokumentację techniczno-ruchową
  4. Serwisy specjalistyczne dotyczące poszczególnych instalacji w zakresie pomiarów, obsługi bieżącej, przeglądów oraz napraw. Dotyczy to także wymaganych prawem przeglądów budowlanych
  5. Model obsługi: stacjonarny i mobilny
  6. Zarządzanie procesem gwarancyjnym i usterkowym
  7. Usługi „złotej rączki”
  8. Interwencje awaryjne przez 24h 365 dni w roku
  9. Dostawę wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
 • Usługi dotyczą wszystkich instalacji budynkowych, w tym:

  1. Instalacji elektrycznych (wewnętrznych i zewnętrznych nisko i średnionapięciowych)
  2. Instalacji wentylacji (grawitacyjnej, mechanicznej) i klimatyzacji
  3. Instalacji wodnych i ściekowych
  4. Instalacji ochrony przeciwpożarowej – detekcji i zwalczania (systemy alarmu pożaru, hydranty, gaśnice, instalacje tryskaczowe, wentylacja pożarowa oddymiająca i napowietrzająca pod- i nadciśnieniowa, klapy pożarowe, klapy dymowe, drzwi i bramy pożarowe, systemy suchego gaszenia)
  5. Instalacji automatyki
  6. Instalacji niskoprądowych bezpieczeństwa
  7. Elementów budowlanych z wyłączeniem konstrukcji
  8. Elementów zewnętrznej infrastruktury technicznej (ogrodzenia, bramy, mała architektura)
 • Synertech Sp. z o. o. oferuje i wykonuje następujące usługi:
 • Usługi dotyczą wszystkich instalacji budynkowych, w tym:

Napisz lub zadzwoń

Biuro Obsługi Klienta


ul. Słowicza 45a
02-170 Warszawa.. PL
tel. 502-301-073
NIP: 521 35 79 340
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Synertech Sp. z o. o.